Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương "Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng"
 
01/03/2017 14:39

 

Xem nội dung tại đây

520 lượt xem.
Các tin khác :
Bản tin EVN số 10, tuần 1, tháng 6/2018 (11/06)
Bản tin EVN số 9 tuần 5, tháng 5/2018 (01/06)
Bản tin EVN số 8, tuần 4 tháng 5/2018 (01/06)
Công điện khẩn số 5657/EVN- KD ngày 30/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai giá bán điện năm 2017 (01/12)
Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào? (30/08)
Công văn số 316/UBND - VP5 ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường thực hiện thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức trung gian thu hộ (15/06)
Các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng khi triển khai hóa đơn tiền điện điện tử (28/04)
Thông tư số : 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ công thương về việc : " Quy định hệ thống điện phân phối " (11/01)
Thông tư số: 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ công thương về việc : " Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện " (11/01)
Thực hiện chỉ thị số:4800/CT-EVN ngày 13/11/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và công văn số: 4737/EVN NPC- KDĐN ngày 17/11/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc Triển khai các hoạt động trong Tháng " Tri ân khách hàng" (27/11)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục