Các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng khi triển khai hóa đơn tiền điện điện tử
 
28/04/2016 07:47

 Xem nội dung tại đây

 Các nội dung liên quan:

     1. Giới thiệu về Hóa đơn điện tử

     2. Công ty Điện lực Ninh Bình trong triển khai Hóa đơn điện tử

1180 lượt xem.
Các tin khác :
Thông tư số 31/2018/TT-BCT ngày 05/10/2018 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện (21/11)
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương về việc sủa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (21/11)
PC NINH BÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÔNG TƯ 25/2018/TT-BCT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN (25/10)
Bản tin EVN NPC số 02 tháng 10/2018 (25/10)
Bản tin EVN số 29, tuần 3 tháng 10/2018 (18/10)
Bản tin EVN số 28, tuần 2 tháng 10/2018 (15/10)
Bản tin EVN số 27, tuần 1 tháng 10/2018 (04/10)
Bản tin EVN số 26, tuần 4 tháng 9/2018 (02/10)
Bản tin EVN số 25, tuần 3 tháng 9/2018 (24/09)
Bản tin EVN số 24, tuần 2 tháng 9/2018 (24/09)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục