Đoàn Thanh niên với công tác phát triển Đảng tại PC Ninh Bình
 
21/05/2015 08:35


     Tại Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình được tổ chức vào ngày 7/5/2015, Đoàn thanh niên Công ty được tham luận tại Đại hội về chủ đê "Đoàn thanh niên với công tác xây dựng Đảng".

 

        Sau đây là nguyên văn bài phát biểu tham luận của đại diện tổ chức Đoàn Thanh niên tại Đại hội:

 


         

     Là một tổ chức chính trị xã hội của Thanh niên do Đảng sáng lập và rèn luyện. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực chất là tổ chức cộng sản với chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt, lực lượng chủ yếu tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do vậy, Đoàn Thanh niên là một tổ chức không thể thiếu trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Công tác xây dựng và củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cũng chính là xây dựng Đảng trước một bước.

 

    Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên. 

 

    Tổ chức Đoàn Thanh niên luôn xác định tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên trong Công ty tích cực phấn đấu, học tập và làm việc tốt để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thông qua các hoạt động này đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên để rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên. Vì thế, công tác phát triển đảng viên của tổ chức Đoàn đạt được những kết quả rất khả quan. Chất lượng Đảng viên mới, đảng viên trẻ tuổi ngày càng được nâng cao. Sau khi kết nạp, đa số các Đảng viên trẻ phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm vào các chức vụ chủ chốt trong đơn vị. Công tác phát triển Đảng viên mới đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác Đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững vạnh.

 

     Tuy nhiên, trong thực tế, công tác xây dựng và phát triển đảng hiện nay còn một số bất cập. Một trong những nguyên nhân chính là đó là: Những cám dỗ đời thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và tư tưởng của đảng viên trẻ tuổi, không phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác. Mặt khác, vẫn còn có cấp ủy chưa thực sự quan tâm sâu sát về công tác xây này, mới dừng lại ở Nghị quyết Đại hội mà chưa được thể hiện bằng những biện pháp và việc làm cụ thể, chưa hoạch định và tạo môi trường cho ĐVTN được rèn luyện, phấn đấu. Bên cạnh đó việc thẩm tra xác minh, kết luận về lịch sử chính trị của ĐVTN chưa được Chi bộ quan tâm kịp thời do vậy mất nhiều thời gian, khi chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ thì ĐVTN đã chuyển đơn vị mới. Chất lượng đảng viên trẻ tuy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới.

      Để công tác xây dựng và phát triển đảng viên đối với tổ chức Đoàn trong thời gian tới được tốt hơn, Đoàn thanh niên Công ty mong muốn các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên hơn, với một số nội dung cụ thể như sau:

      Một là, Đảng ủy cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho Đảng viên. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Chi bộ trực thuộc thực hiện công tác phát triển đảng viên. Chi bộ có kế hoạch quán triệt mục đích, yêu cầu, phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình thẩm tra lý lịch, thủ tục kết nạp; phân công đảng viên thực hiện công tác phát triển đảng viên, xem đây là trách nhiệm của mỗi đảng viên.

     Hai là, Cấp ủy Đảng cần quan tâm định hướng cho Đoàn hoạt động, phát huy vai trò chủ động của Đoàn trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Thường xuyên đôn đốc, đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng viên độ tuổi Đoàn vì đây là lực lượng trẻ, khỏe, nhạy bén trên mọi mặt và đặc biệt là đảm bảo tính kế thừa và bổ sung lực lượng đảng viên trẻ vào hàng ngũ của Đảng. Thường xuyên tổ chức và phát động các phong trào thi đua trong SXKD, chương trình rèn luyện trong cán bộ đoàn viên để sát với thực tiễn. 

     Ba là, các cấp ủy đảng cần mạnh dạn giao cho thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém. 

     Bốn là, Tạo sự công bằng thực sự trong việc nhìn nhận vai trò tổ chức đoàn thể, trong đó có Đoàn thanh niên được tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị xây dựng công tác hoạch định, kế hoạch, phương hướng hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt ở cấp ủy với sự công bằng khi giới thiệu ĐVTN ưu tú.

    Năm là, các cấp ủy đảng cần tạo nguồn kinh phí ổn định cho hoạt động Đoàn. Tiếp tục hỗ trợ những hoạt động bề nổi, phù hợp với nhu cầu tuổi trẻ như sinh hoạt giao lưu giã ngoại, thể thao, văn hoá, văn nghệ … nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và khích lệ tinh thần cho ĐVTN tham gia vào SXKD của đơn vị.

                                                                                         

    Vũ Thủy

42359 lượt xem.
Các tin khác :
Công đoàn Công ty TNHH MTV Ninh Bình: Chăm lo rèn luyện sức khỏe cho Người lao động (22/04)
Đoàn thanh niên cộng sản HCM Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. (15/04)
Đoàn viên thanh niên Điện lực Tam Điệp tự chế đồ phòng hộ chống dịch COVID-19 (01/04)
Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 (23/03)
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình
Dấu ấn một nhiệm kỳ (17/03)
PC Ninh Bình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Nho Quan (06/03)
Đoàn viên thanh niên PC Ninh Bình với "Chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt" tại tỉnh Ninh Bình (17/02)
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (01/11)
Tuổi trẻ PC Ninh Bình với thông điệp "Sinh mệnh bạn và tôi" (25/06)
Đoàn thanh niên PC Ninh Bình với thông điệp
"Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hi vọng" (30/08)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục