Thông báo kể từ ngày 01/05/2015 trở đi, Công ty Điện lực Ninh Bình chính thức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động mua bán điện
 
10/04/2015 07:52

 Xem nội dung tại đây

1245 lượt xem.
Các tin khác :
Bản tin EVN số 10, tuần 1, tháng 6/2018 (11/06)
Bản tin EVN số 9 tuần 5, tháng 5/2018 (01/06)
Bản tin EVN số 8, tuần 4 tháng 5/2018 (01/06)
Công điện khẩn số 5657/EVN- KD ngày 30/11/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai giá bán điện năm 2017 (01/12)
Giá điện sẽ được điều chỉnh như thế nào? (30/08)
Công văn số 316/UBND - VP5 ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tăng cường thực hiện thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức trung gian thu hộ (15/06)
Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương "Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng" (01/03)
Các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng khi triển khai hóa đơn tiền điện điện tử (28/04)
Thông tư số : 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ công thương về việc : " Quy định hệ thống điện phân phối " (11/01)
Thông tư số: 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ công thương về việc : " Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện " (11/01)
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục