Tin Công ty Điện lực
Bản tin EVN số 14 tuần 2 tháng 04/2019
Bản tin EVN số 14 tuần 2 tháng 04/2019
2019-04-11 14:01
-12
Bản tin EVN số 13 tuần 1 tháng 04/2019
Bản tin EVN số 13 tuần 1 tháng 04/2019
2019-04-11 13:59
-12
Bản tin EVN số 11 tuần 3 tháng 03/2019
Bản tin EVN số 11 tuần 3 tháng 03/2019
2019-04-11 13:57
-12
Bản tin EVN số 09 tuần 1 tháng 03/2019
Bản tin EVN số 09 tuần 1 tháng 03/2019
2019-04-11 13:55
-12
Bản tin EVN số 09 tháng 02/2019
Bản tin EVN số 09 tháng 02/2019
2019-04-11 13:53
-12
Bản tin EVN số 08 tháng 01/2019
Bản tin EVN số 08 tháng 01/2019
2019-04-11 13:51
-12
PC Ninh Bình thực hiện kiểm toán quyết toán các dự án hoàn thành
Với thực tế nhu cầu sử dụng điện năng trên địa bàn tỉnh, hàng năm Công ty luôn quan tâm, tập trung nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện nhằm tăng chất lượng lưới điện, giảm tổn thất điện năng và cung cấp điện an toàn, liên tục ổn định.
2019-04-01 15:53
-22
Tuyên truyền về tiết kiệm điện, an toàn điện và các dịch vụ về điện của Đoàn thanh niên PC Ninh Bình
Chương trình được diễn ra vào ngày 24/3/2019 tại Hội trường UBND phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình với sự phối hợp của Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình với Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên phường Đông Thành.
2019-03-25 16:24
-29
Tăng cường công tác kiểm tra áp giá bán điện tại PC Ninh Bình
Chỉ tiêu về giá bán điện bình quân luôn là một trong những chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD và được Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình triển khai ngay từ đầu năm.
2019-03-21 08:19
-33
PC Ninh Bình đạt giải Nhì toàn đoàn tại Hội thao các Công ty Điện lực khu vực phía Nam thuộc EVNNPC lần thứ VI
Trong 2 ngày 15 và 16/3/2018, tại Trung tâm TDTT Thành phố Thanh Hóa đã diễn ra Hội thao CNVC-LĐ các Công ty Điện lực khu vực phía Nam thuộc EVNNPC lần thứ VI.
2019-03-18 16:56
-36
12345678910...
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục