Tin Công ty Điện lực
PC Ninh Bình, đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng với giá trị cốt lõi
PC Ninh Bình, đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng với giá trị cốt lõi
2019-08-22 15:03
1
PC Ninh Bình kiểm tra, phúc đáp, minh bạch về tình hình sử dụng điện của khách hàng
Tỉnh Ninh Bình nói riêng và các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung đang trải qua đợt nắng nóng cục bộ. Nhu cầu sử dụng điện của người dân cũng tăng cao đột biến, đồng nghĩa với tiền điện phải chi trả cũng tăng cao. Việc tăng cường công tác kiểm tra sử dụng điện là rất cần thiết nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận điện, sử dụng quá công suất đăng ký.
2019-08-19 08:14
-2
Bản tin EVN số 31, tuần 2, tháng 8/2019
Bản tin EVN số 31, tuần 2, tháng 8/2019
2019-08-16 08:04
-5
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại PC Ninh Bình Giá trị người lao động là tài sản vô giá
Các lớp huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động được diễn ra trong tháng 8 tại tất cả các đơn vị trực thuộc và khối phòng ban Công ty, với mục đích đảm bảo an toàn thân thể của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động trong sản xuất kinh doanh.
2019-08-13 14:47
-8
Bản tin EVN số 29, tuần 5, tháng 7/2019
Bản tin EVN số 29, tuần 5, tháng 7/2019
2019-08-09 08:52
-12
Bản tin EVN số 28, tuần 4, tháng 7/2019
Bản tin EVN số 28, tuần 4, tháng 7/2019
2019-08-09 08:50
-12
Bản tin EVN số 27, tuần 3 tháng 7/2019
Bản tin EVN số 27, tuần 3 tháng 7/2019
2019-08-09 08:48
-12
Bản tin EVN số 23, tuần 3 tháng 6/2019
Bản tin EVN số 23, tuần 3 tháng 6/2019
2019-08-09 08:40
-12
Bản tin EVN số 14/05/2019
Bản tin EVN số 14/05/2019
2019-08-09 08:40
-12
Bản tin EVN số 14 tuần 2 tháng 04/2019
Bản tin EVN số 14 tuần 2 tháng 04/2019
2019-08-09 08:39
-12
12345678910...
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/Danh Mục