LCD_OMS
Minimize
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 17
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Gia Viễn
1 14h0 : 08/07/201716h0 : 08/07/2017Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn dự án : Di chuyển MBA và dấu nối TBA 630 Công ty TNHH sản xuất VLXD Phương Namdao 1-4 phương NamGia Thanh : Xã Gia Thanh125PNGV00Điện Lực Gia Viễn
2 8h0 : 05/07/20179h0 : 05/07/2017Phát triển khách hàng công cộng : Phát triển mới công tơ 3 phaLộ 1---TBA Bồ Đình - Gia VượngGia Vượng : Xã Gia Vượng247PNGV00Điện Lực Gia Viễn
3 4h0 : 10/06/20175h30 : 10/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu nối ĐZ 35kV và TBA 400kVALộ 371 trạm 110kV gián khẩuHuyện Gia Viễn : Xã Gia Vân,Xã Gia Xuân,Xã Gia Trấn,Xã Gia Tân19PNGV00Điện Lực Gia Viễn
4 9h0 : 09/06/201711h0 : 09/06/2017Khác : Cân lại pha, lấy lại độ võng khoảng cột 1 đến cột 6 lộ 2Lộ 2---TBA CQT Ngô Đồng 1Gia Phú : Xã Gia Phú142PNGV00Điện Lực Gia Viễn
5 10h0 : 07/06/201711h0 : 07/06/2017Khác : Thay MBATBA250KVA-10(22)/0,4kV Xóm 10 Gia hưngXóm 10 Gia Hưng : Xã Gia Hưng239PNGV00Điện Lực Gia Viễn
6 15h30 : 07/06/201717h0 : 07/06/2017Khác : Thay MBATBA DT 477 Tùy Hối - Gia TânGia Tân : Xã Gia Tân307PNGV00Điện Lực Gia Viễn
7 14h0 : 07/06/201715h0 : 07/06/2017Khác : Thay MBACQT Miếu Giáp Gia Xuân 35/0,4kVThôn mưỡu Giáp : Xã Gia Xuân425PNGV00Điện Lực Gia Viễn
Điện lực Thành Phố Ninh Bình
8 16h0 : 06/07/201717h30 : 06/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCánh Đồng Son 1Phố Đẩu Long, P Tân Thành : Phường Tân Thành,Xã Ninh Nhất235PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
9 6h0 : 06/07/20177h30 : 06/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCánh Đồng Son 1Phố Đẩu Long, P Tân Thành : Phường Tân Thành,Xã Ninh Nhất235PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
10 16h0 : 05/07/201717h30 : 05/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCánh Đồng Son 1Phố Đẩu Long, P Tân Thành : Phường Tân Thành,Xã Ninh Nhất235PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
11 6h0 : 05/07/20177h30 : 05/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCánh Đồng Son 1Phố Đẩu Long, P Tân Thành : Phường Tân Thành,Xã Ninh Nhất235PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
12 16h0 : 04/07/201717h30 : 04/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCánh Đồng Son 2Phố Đẩu Long, P Tân Thành : Phường Tân Thành,Phường Phúc Thành174PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
13 5h0 : 04/07/201711h0 : 04/07/2017Thay công tơ định kỳ : Di chuyển hộp công tơTân Trung 4Phố Đẩu Long, P Tân Thành : Phường Tân Thành227PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
14 6h0 : 04/07/20177h30 : 04/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCánh Đồng Son 2Phố Đẩu Long, P Tân Thành : Phường Tân Thành,Phường Phúc Thành174PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
15 6h0 : 03/07/20177h30 : 03/07/2017Thay công tơ định kỳ : Di Chuyển hộp công tơ kết hợp thay định kỳ công tơCánh Đồng Son 2Phố Đẩu Long, P Tân Thành : Phường Tân Thành,Phường Phúc Thành174PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
16 7h30 : 03/07/201717h0 : 03/07/2017Thay công tơ định kỳ : Di chuyển hộp công tơBích Đào 2P. Bích Đào : Phường Thanh Bình,Phường Bích Đào,Xã Ninh Sơn310PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
17 16h0 : 03/07/201717h30 : 03/07/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳCánh Đồng Son 2Phố Đẩu Long, P Tân Thành : Phường Tân Thành,Phường Phúc Thành174PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Danh Mục