LCD_OMS
Minimize
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 86
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Gia Viễn
1 5h0 : 17/08/20176h0 : 17/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: đấu nối tụ bù trung thế tại vị trí cột 36.10 lộ 475E23.14GKlộ 475E23.14Gia Tân,Gia Thắng,Gia Tiến,Gia Lập : Xã Gia Lập,Xã Gia Trấn,Xã Gia Tân,Xã Gia Thắng,Xã Gia Trung,Xã Gia Tiến6182PNGV00Điện Lực Gia Viễn
2 5h0 : 16/08/20176h0 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : SCTX: đấu nối tụ bù trung thế tại vị trí cột 50 lộ 477E23.14GKlộ 477 E23.147xã Gia lập gia thanh gia xuân : TỈNH NINH BÌNH,Xã Gia Thanh,Xã Gia Xuân,Xã Gia Lập,Xã Gia Trấn,Xã Gia Tân5457PNGV00Điện Lực Gia Viễn
3 7h30 : 15/08/201711h30 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ 18 công tơ 3 phaTBA CQT Thống Nhất - Gia VânGia Vân : Xã Gia Vân317PNGV00Điện Lực Gia Viễn
Điện Lực Hoa Lư
4 7h0 : 19/08/201718h0 : 19/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : thay dây, chuyển hộpThắng Thành (320kVA)thắng thành : Xã Trường Yên767PNHL00Điện Lực Hoa Lư
5 7h0 : 18/08/201718h0 : 18/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : thay dây chuyển hộpThắng Thành (320kVA)thắng thành : Xã Trường Yên767PNHL00Điện Lực Hoa Lư
6 7h0 : 17/08/201718h0 : 17/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : thay dâyLộ 1---Thắng Thành (320kVA)thắng thành : Xã Trường Yên357PNHL00Điện Lực Hoa Lư
7 13h0 : 16/08/201718h0 : 16/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : thay dây, chuyển hộpLộ 1---Thắng Thành (320kVA)thắng thành : Xã Trường Yên357PNHL00Điện Lực Hoa Lư
8 7h0 : 16/08/201718h0 : 16/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : thay dây, chuyển hộpLộ 2---Thắng Thành (320kVA)thắng thành : Xã Trường Yên409PNHL00Điện Lực Hoa Lư
9 7h0 : 15/08/201718h0 : 15/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : thay dây chuyển hộpLộ 2---Thắng Thành (320kVA)thắng thành : Xã Trường Yên409PNHL00Điện Lực Hoa Lư
10 7h0 : 14/08/201718h0 : 14/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : thay dây, chuyển hộp công tơThắng Thành (320kVA)thắng thành : Xã Trường Yên767PNHL00Điện Lực Hoa Lư
Điện Lực Kim Sơn
11 7h0 : 19/08/201717h0 : 19/08/2017Khác : chuyển lưới đấu nối công tơ sang ĐZ mớiThượng Kiệm 3xóm 7 , 8 xã thượng kiệm : Xã Thượng Kiệm258PNKS00Điện Lực Kim Sơn
12 7h30 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Khác : Chuyển phụ tải sang lưới điện mới xây dựngLộ 2---Chính TâmXã Chính Tâm : Xã Chính Tâm332PNKS00Điện Lực Kim Sơn
13 7h30 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Khác : Chuyển lưới điện sang lưới điện mới xây dựng.Lộ 2---Hùng Tiến 3Xóm 10 Hùng Tiến; Xóm 7 Quang Thiện : Thị trấn Phát Diệm,Xã Ân Hòa,Xã Hùng Tiến,Xã Như Hòa144PNKS00Điện Lực Kim Sơn
14 7h30 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Khác : Chuyển lưới điện sang lưới điện mới xây dựng.Lộ 2---Thượng Kiệm IIXóm 1 xã Thượng Kiệm : Xã Thượng Kiệm71PNKS00Điện Lực Kim Sơn
15 7h30 : 17/08/201717h0 : 17/08/2017Khác : Chuyển phụ tải sang lưới điện mới xây dựngLộ 2---Chính TâmXã Chính Tâm : Xã Chính Tâm332PNKS00Điện Lực Kim Sơn
16 7h30 : 17/08/201717h0 : 17/08/2017Khác : Chuyển phụ tải sang đường dây mới xây dựng.Lộ 1---Quang Thiện IIIXóm 8,10 xã Quang Thiện : Xã Quang Thiện168PNKS00Điện Lực Kim Sơn
17 7h30 : 17/08/201717h0 : 17/08/2017Khác : Chuyển lưới điện sang lưới điện mới xây dựng.Lộ 2---Thượng Kiệm IIXóm 1 xã Thượng Kiệm : Xã Thượng Kiệm71PNKS00Điện Lực Kim Sơn
18 7h30 : 16/08/201717h0 : 16/08/2017Khác : Chuyển phụ tải sang lưới điện mới xây dựngLộ 1---Chính TâmXã Chính Tâm : Xã Chính Tâm315PNKS00Điện Lực Kim Sơn
19 7h30 : 16/08/201717h0 : 16/08/2017Khác : Chuyển phụ tải sang đường dây mới xây dựng.Lộ 1---Quang Thiện IIIXóm 8,10 xã Quang Thiện : Xã Quang Thiện168PNKS00Điện Lực Kim Sơn
20 7h30 : 16/08/201717h0 : 16/08/2017Khác : chuyển phụ tải sang lưới điện mới xây dựng.Lộ 1---Thượng Kiệm IIXóm 1,2 xã Thượng Kiệm : Xã Thượng Kiệm211PNKS00Điện Lực Kim Sơn
21 7h30 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Khác : chuyển phụ tải sang lưới điện mới xây dựng.Tân Thành IXóm 5,6,7 xã Tân Thành : Xã Tân Thành,Xã Yên Lộc545PNKS00Điện Lực Kim Sơn
22 7h30 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Khác : chuyển phụ tải sang lưới điện mới xây dựng.Lộ 1---Thượng Kiệm IIXóm 1,2 xã Thượng Kiệm : Xã Thượng Kiệm71PNKS00Điện Lực Kim Sơn
23 7h30 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Khác : Chuyển phụ tải sang lưới điện mới xây dựngLộ 1---Chính TâmXã Chính Tâm : Xã Chính Tâm315PNKS00Điện Lực Kim Sơn
24 7h30 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Khác : Chuyển phụ tải sang đường dây mới xây dựng.Lộ 1---Quang Thiện IIIXóm 8,10 xã Quang Thiện : Xã Quang Thiện168PNKS00Điện Lực Kim Sơn
Điện lực Thành Phố Ninh Bình
25 6h0 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 1---An Phong 2P. Ninh Phong : Thành phố Ninh Bình,Phường Ninh Phong76PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
26 6h0 : 17/08/201717h0 : 17/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 1---An Phong 2P. Ninh Phong : Thành phố Ninh Bình,Phường Ninh Phong76PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
27 6h0 : 16/08/20177h0 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 2---Trần Hưng Đạo 3P. Đông Thành : Phường Đông Thành66PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
28 4h30 : 15/08/20177h0 : 15/08/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : đấu nối TBA Mới cấp điện khu đan cư phía bắc khu đô thị mới quảng trường trung tâmlộ 474lộ 474 E23.1 : Phường Đông Thành,Phường Tân Thành,Phường Thanh Bình,Phường Ninh Khánh,Xã Ninh Nhất3636PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
29 6h0 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳLỘ 2---Phúc Tân 2P. tân Thành : Phường Tân Thành97PNNB00Điện lực Thành Phố Ninh Bình
Điện lực Nho Quan
30 7h30 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : - Thay công tơ định kỳTBA An Ngảian ngải : Xã Quảng Lạc255PNNQ00Điện lực Nho Quan
31 7h30 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Bốn HôtThôn 1, Thôn 2, Thôn 3, thôn Bình An : Xã Lạc Vân375PNNQ00Điện lực Nho Quan
32 7h0 : 17/08/201717h30 : 17/08/2017Khác : "Thi công chuyển cột 10.1, 10.2, 10.3 ĐZ 0,4kV lộ 1 TBA Đồng Phong 2 (Phục vụ làm đường nông thôn)"Lộ 1---TBA Đồng Phong 2Thôn Phong Lai 2. : Xã Đồng Phong152PNNQ00Điện lực Nho Quan
33 7h30 : 17/08/201717h0 : 17/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA An Ngảian ngải : Xã Quảng Lạc255PNNQ00Điện lực Nho Quan
34 7h30 : 17/08/201717h0 : 17/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Bốn HôtThôn 1, Thôn 2, Thôn 3, thôn Bình An : Xã Lạc Vân375PNNQ00Điện lực Nho Quan
35 7h30 : 16/08/201717h0 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Bốn HôtThôn 1, Thôn 2, Thôn 3, thôn Bình An : Xã Lạc Vân375PNNQ00Điện lực Nho Quan
36 7h30 : 16/08/201717h0 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA An Ngảian ngải : Xã Quảng Lạc255PNNQ00Điện lực Nho Quan
37 7h30 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA SÒNG XANH 2Thôn sòng xanh, thôn xanh, thôn lai các. : Xã Quỳnh Lưu502PNNQ00Điện lực Nho Quan
38 7h30 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Quảng LacThôn Quảng Cư, Đồng Chung, Hưng Long. : Xã Quảng Lạc247PNNQ00Điện lực Nho Quan
39 7h30 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ định kỳTBA Bốn HôtThôn 1, Thôn 2, Thôn 3, thôn Bình An : Xã Lạc Vân375PNNQ00Điện lực Nho Quan
40 7h30 : 09/08/20178h30 : 09/08/2017Khác : Bổ xung dây AC 95 Từ Cờ tiếp địa làm việc MBA đến điển trung tính làm việc trong tủ PP0,4kVTBA Thành BắcCác thôn Thành Bắc, Thành Tây : Xã Thượng Hòa,Xã Văn Phú362PNNQ00Điện lực Nho Quan
Điện Lực Tam Điệp
41 5h0 : 20/08/20176h0 : 20/08/2017Khác : Tháo lèo cột 59Lộ - 371Trung Sơn, Yên Sơn, Tân Bình : Phường Bắc Sơn,Phường Trung Sơn,Xã Yên Sơn,Xã Yên Bình,Phường Tân Bình,Xã Quang Sơn,Xã Đông Sơn7098PNTD00Điện Lực Tam Điệp
42 5h0 : 20/08/201718h0 : 20/08/2017Khác : Lắp máy cắt đường dây tại cột 84LEO_C56Quang Hiển, Ghềnh : Xã Yên Bình,Phường Tân Bình132PNTD00Điện Lực Tam Điệp
43 8h0 : 17/08/201710h0 : 17/08/2017Sửa chữa thường xuyên : San tải 0,4kVTrạm CC Bắc Sơn 4Tổ 19. 20 Bắc sơn : Phường Bắc Sơn345PNTD00Điện Lực Tam Điệp
44 8h0 : 17/08/201710h0 : 17/08/2017Sửa chữa thường xuyên : San tải 0,4kVTrạm CC Bắc Sơn 5Tổ 9, 10A Phường Bắc Sơn : Phường Bắc Sơn339PNTD00Điện Lực Tam Điệp
45 6h0 : 17/08/201716h0 : 17/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lớnLEO COT 13Tổ 3, 4, 12, 13 : Phường Bắc Sơn635PNTD00Điện Lực Tam Điệp
46 6h0 : 16/08/201716h0 : 16/08/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa nhánh TBA Bắc sƠN 1 VÀ Bắc Sơn 2LEO COT 13Tổ 3, 4, 12, 13 : Phường Bắc Sơn635PNTD00Điện Lực Tam Điệp
47 6h0 : 16/08/20176h30 : 16/08/2017Khác : Cắt điện tháo lèo cột 13 nhánh Bắc Sơn 1 và Bắc Sơn 2TG Chợ ChiềuTân Bình, Bắc Sơn : Phường Bắc Sơn,Xã Yên Sơn,Xã Yên Bình,Xã Quang Sơn,Phường Tân Bình3825PNTD00Điện Lực Tam Điệp
48 7h30 : 16/08/201711h30 : 16/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kVTrạm CC Nam Sơn 2phường Nam Sơn : Phường Trung Sơn,Phường Nam Sơn258PNTD00Điện Lực Tam Điệp
Điện Lực Yên Khánh
49 16h0 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 phaLÔ 2---Khánh Hội 1Xóm 7 xã Khánh Hội : Huyện Yên Khánh,Xã Khánh Hội346PNYK00Điện Lực Yên Khánh
50 8h0 : 18/08/201716h0 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳLÔ 1---AS Bơm Kỳ Giangxóm 1, 2 : Huyện Yên Khánh,Xã Khánh Hồng239PNYK00Điện Lực Yên Khánh
51 14h30 : 18/08/201715h30 : 18/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3phaLÔ 1---Xóm 19 Khánh ThànhXóm 19 khánh Thành : Xã Khánh Thành,Xã Xuân Thiện60PNYK00Điện Lực Yên Khánh
52 5h0 : 18/08/20177h30 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLÔ 1---Ninh Hồng 3xóm: Thượng Đông, Thượng Tây, Trung Lân : Thị trấn Yên Ninh218PNYK00Điện Lực Yên Khánh
53 7h35 : 18/08/20179h30 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLÔ 2---Ninh Hồng 3Thượng Đông : Thị trấn Yên Ninh110PNYK00Điện Lực Yên Khánh
54 13h0 : 18/08/201714h0 : 18/08/2017Phát triển khách hàng công cộng : Lắp công tơ 3 phaLÔ 2---Đồng Xuân TiếnXóm 15 xã Khánh Thành : Xã Khánh Thành132PNYK00Điện Lực Yên Khánh
55 7h0 : 18/08/201711h30 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLÔ 1---Khánh An 6Thôn Phú Trung : Xã Khánh An247PNYK00Điện Lực Yên Khánh
56 8h0 : 17/08/201710h0 : 17/08/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay cột lộ 3 TBA Khánh Công 4LỘ 3---Khánh Công 4Xóm 1+2 xã Khánh Công : Xã Khánh Công244PNYK00Điện Lực Yên Khánh
57 7h35 : 17/08/20178h30 : 17/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳlộ 2---Ninh Hồng 4Xóm mới cầu Rào : Thị trấn Yên Ninh116PNYK00Điện Lực Yên Khánh
58 5h0 : 17/08/20177h30 : 17/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳlộ 1---Ninh Hồng 4xóm mới cầu Rào ( 1 phần); thị Lân (1 phần) : Thị trấn Yên Ninh137PNYK00Điện Lực Yên Khánh
59 8h0 : 17/08/201716h0 : 17/08/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳLÔ 1---AS Bơm Kỳ Giangxóm 1, 2 : Huyện Yên Khánh,Xã Khánh Hồng239PNYK00Điện Lực Yên Khánh
60 7h0 : 17/08/201711h30 : 17/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơ lộ 1LÔ 1---Khánh An 6Xóm Phú Trung : Xã Khánh An247PNYK00Điện Lực Yên Khánh
61 7h0 : 16/08/201717h0 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơlộ 3---Khánh Công 3Xóm 12+13+14 xã Khánh Công : Xã Khánh Công116PNYK00Điện Lực Yên Khánh
62 5h0 : 16/08/20177h30 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLÔ 1---Ninh Hồng 1xóm Trung Lân, Bàng Lân : Thị trấn Yên Ninh,Thị trấn Yên Thịnh366PNYK00Điện Lực Yên Khánh
63 8h35 : 16/08/20179h30 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLỘ 3---Ninh Hồng 1Thượng Tây : Thị trấn Yên Ninh235PNYK00Điện Lực Yên Khánh
64 7h35 : 16/08/20178h30 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha định kỳLÔ 2---Ninh Hồng 1Xóm Chùa : Thị trấn Yên Ninh182PNYK00Điện Lực Yên Khánh
65 8h0 : 16/08/201716h0 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳLÔ 1---AS Bơm Kỳ Giangxóm 1, 2 : Huyện Yên Khánh,Xã Khánh Hồng239PNYK00Điện Lực Yên Khánh
66 8h0 : 15/08/201716h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : thay công tơ định kỳLÔ 1---AS Bơm Kỳ Giangxóm 1, 2 : Huyện Yên Khánh,Xã Khánh Hồng239PNYK00Điện Lực Yên Khánh
67 7h0 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay định kỳ công tơLÔ 2---Khánh Công 3Xms 12+13+14 xã Khánh Công : Xã Khánh Công81PNYK00Điện Lực Yên Khánh
Điện Lực Yên Mô
68 5h15 : 20/08/201717h45 : 20/08/2017Khác : Phục vụ lắp đặt máy cắt 35kV cho đo đếm 84 Yên BìnhTBA Trạm cảnh sát Giao Thôngtrạm cảnh sát giao thông : Xã Yên Bình2PNYM00Điện Lực Yên Mô
69 17h45 : 20/08/201718h0 : 20/08/2017Khác : Đóng CD 3-3 YBLộ 371E 23.5 Tam Điệpxã yên thịnh, xã yên phú, xã yên hòa, xã yên hưng, xã yên thái, xã yên đồng, : Xã Yên Bình,Thị trấn Yên Thịnh,Xã Khánh Thượng,Xã Khánh Thịnh,Xã Yên Hòa,Xã Yên Thắng,Xã Yên Hưng,Xã Yên Thành,Xã Yên Thái8457PNYM00Điện Lực Yên Mô
70 5h15 : 20/08/201717h45 : 20/08/2017Khác : Phục vụ lắp đặt máy cắt 35kV cho đo đếm 84 Yên BìnhTBA Xưởng bao bì-Xi măng Duyên Hàxưởng bao bì duyên hà : Xã Yên Bình1PNYM00Điện Lực Yên Mô
71 5h15 : 20/08/20175h30 : 20/08/2017Khác : Đóng CD 372-1YM, cấp điện đến CD 3-3YBLộ 375E23.4 kim sơnXã Yên phong, xã Yên Từ, xã Yên Mỹ, xã Yên Thành, Xã Yên Đồng, Xã Yên Mạc. Xã Yên lâm, Xã Yên Nhân, Xã Yên Thái : Huyện Yên Mô,Phường Ninh Khánh,Huyện Yên Mô,Thị trấn Yên Thịnh,Xã Khánh Thượng,Xã Yên Phong,Xã Yên Từ,Xã Yên Hưng,Xã Yên Thành,Xã Yên Nhân,Xã Yên Mỹ,Xã Yên Mạc,Xã Yên Đồng,Xã Yên Thái,Xã Yên Lâm21046PNYM00Điện Lực Yên Mô
72 5h15 : 20/08/201717h45 : 20/08/2017Khác : Phục vụ lắp đặt máy cắt 35kV cho đo đếm 84 Yên BìnhTBA Giang Sơngiang sơn : Xã Yên Bình1PNYM00Điện Lực Yên Mô
73 7h0 : 20/08/201717h0 : 20/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 3 theo dự án KFW2Lộ 3---TBA Hoàng Bắchoàng bắc : Xã Yên Phong235PNYM00Điện Lực Yên Mô
74 5h0 : 20/08/20175h15 : 20/08/2017Khác : Cắt CD 3-3 YBLộ 371E 23.5 Tam Điệpxã yên thịnh, xã yên phú, xã yên hòa, xã yên hưng, xã yên thái, xã yên đồng, : Xã Yên Bình,Thị trấn Yên Thịnh,Xã Khánh Thượng,Xã Khánh Thịnh,Xã Yên Hòa,Xã Yên Thắng,Xã Yên Hưng,Xã Yên Thành,Xã Yên Thái8457PNYM00Điện Lực Yên Mô
75 5h15 : 20/08/201717h45 : 20/08/2017Khác : Phục vụ lắp đặt máy cắt 35kV cho đo đếm 84 Yên BìnhDCL 1-3 Hoàng Sơnhoàng sơn, hồng thịnh : Xã Yên Bình2PNYM00Điện Lực Yên Mô
76 17h30 : 20/08/201717h45 : 20/08/2017Khác : Cắt CD 372-1YMLộ 375E23.4 kim sơnXã Yên phong, xã Yên Từ, xã Yên Mỹ, xã Yên Thành, Xã Yên Đồng, Xã Yên Mạc. Xã Yên lâm, Xã Yên Nhân, Xã Yên Thái : Huyện Yên Mô,Phường Ninh Khánh,Huyện Yên Mô,Thị trấn Yên Thịnh,Xã Khánh Thượng,Xã Yên Phong,Xã Yên Từ,Xã Yên Hưng,Xã Yên Thành,Xã Yên Nhân,Xã Yên Mỹ,Xã Yên Mạc,Xã Yên Đồng,Xã Yên Thái,Xã Yên Lâm21046PNYM00Điện Lực Yên Mô
77 7h0 : 19/08/201717h0 : 19/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 1 theo dự án KFW2Lộ 2---TBA Hoàng Bắchoàng bắc - yên phong : Xã Yên Phong,Xã Yên Mỹ196PNYM00Điện Lực Yên Mô
78 7h30 : 18/08/20179h30 : 18/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha quá hạnLộ 2---TBA Bình Hải 2bình hải - yên nhân : Xã Yên Nhân51PNYM00Điện Lực Yên Mô
79 7h0 : 18/08/201717h0 : 18/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 1 theo dự án KFW2Lộ 1---TBA Hoàng Bắchoàng bắc - yên phong : Xã Yên Phong81PNYM00Điện Lực Yên Mô
80 7h30 : 17/08/20179h30 : 17/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha quá hạnLộ 1---TBA Yên Từ 1(UB xã)yên từ : Xã Yên Từ318PNYM00Điện Lực Yên Mô
81 7h0 : 17/08/201717h0 : 17/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 4 theo dự án KFW2Lộ 4---TBA Vân Thànhvân thành - yên phong : Xã Yên Phong,Xã Yên Mỹ217PNYM00Điện Lực Yên Mô
82 7h0 : 16/08/201717h0 : 16/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 3 theo dự án KFW2Lộ 3---TBA Thọ Bìnhthọ bình - yên phong : Xã Yên Phong228PNYM00Điện Lực Yên Mô
83 7h30 : 16/08/20179h30 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha quá hạnLộ 2---TBA Yên Từ 2yên từ : Xã Yên Từ301PNYM00Điện Lực Yên Mô
84 7h30 : 16/08/20178h30 : 16/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha quá hạnLộ 1---TBA Yên Từ 2yên từ : Xã Yên Từ240PNYM00Điện Lực Yên Mô
85 7h0 : 15/08/201717h0 : 15/08/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn dự án : Sửa chữa ĐZ 0,4kV lộ 3theo dự án KFW2Lộ 3---TBA Khương Dụkhương dụ - yên phong : Xã Yên Phong336PNYM00Điện Lực Yên Mô
86 7h30 : 15/08/20179h30 : 15/08/2017Thay công tơ định kỳ : Thay công tơ 3 pha quá hạnLộ 1---TBA Phúc Lạiphúc lại : Xã Yên Phong,Xã Yên Từ239PNYM00Điện Lực Yên Mô
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Danh Mục