LCD_OMS
Minimize
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 5
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Gia Viễn
1 4h0 : 10/06/20175h30 : 10/06/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu nối ĐZ 35kV và TBA 400kVALộ 371 trạm 110kV gián khẩuHuyện Gia Viễn : Xã Gia Vân,Xã Gia Xuân,Xã Gia Trấn,Xã Gia Tân19PNGV00Điện Lực Gia Viễn
2 9h0 : 09/06/201711h0 : 09/06/2017Khác : Cân lại pha, lấy lại độ võng khoảng cột 1 đến cột 6 lộ 2Lộ 2---TBA CQT Ngô Đồng 1Gia Phú : Xã Gia Phú142PNGV00Điện Lực Gia Viễn
3 14h0 : 07/06/201715h0 : 07/06/2017Khác : Thay MBACQT Miếu Giáp Gia Xuân 35/0,4kVThôn mưỡu Giáp : Xã Gia Xuân425PNGV00Điện Lực Gia Viễn
4 10h0 : 07/06/201711h0 : 07/06/2017Khác : Thay MBATBA250KVA-10(22)/0,4kV Xóm 10 Gia hưngXóm 10 Gia Hưng : Xã Gia Hưng239PNGV00Điện Lực Gia Viễn
5 15h30 : 07/06/201717h0 : 07/06/2017Khác : Thay MBATBA DT 477 Tùy Hối - Gia TânGia Tân : Xã Gia Tân307PNGV00Điện Lực Gia Viễn
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
http://npc.com.vn/npc/ http://eoffice.npc.com.vn/DLNinhBinh/   http://www.ictpc1.com.vn/forum/
Danh Mục