Hội nghị phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015 tại PC Ninh Bình Điển hình tiết kiệm năng lượng
Sáng ngày 08/04/2015, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình đã tổ chức "Hội nghị phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015" (PCLB&TKCN) nhằm đảm bảo việc cấp điện,sẵn sàng đối phó với thiên tai trong mọi tình huống có thể xảy ra. Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.
Danh MụcThời tiết

31oC

Độ ẩm: 77%

Tốc độ gió: 16 kmphkm/h

Cập nhật lúc 19:56:44
ngày 2015-05-25