Quyết định số: 2249/QĐ-PCNB ngày 05/12/2015 về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử của công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình Điển hình tiết kiệm năng lượng
Quyết định số: 2249/QĐ-PCNB ngày 05/12/2015 về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử của công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.
Danh Mục

Thời tiết

25oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2015-07-30