Quán triệt nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình Điển hình tiết kiệm năng lượng
Những nội dung được truyền đạt tại hội nghị giúp các đảng viên nghiên cứu sâu sắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Từ đó tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại đảng bộ Công ty vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác và đời sống. Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.
Danh MụcThời tiết

28oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 13km/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2014-09-16