Hội nghị chuyên đề về công tác kinh doanh điện năng và Tài chính kế toán hướng tới năm "Năng suất - Hiệu quả" tại PC Ninh Bình Điển hình tiết kiệm năng lượng
Sáng ngày 12/3/2015, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác Kinh doanh điện năng và Tài chính kế toán với nội dung chính là: Tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.
Danh Mục

Thời tiết

22oC

Độ ẩm: 88%

Tốc độ gió: 11km/h

Cập nhật lúc 04:30:00
ngày 2015-03-29