Nghị định số: 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính Phủ Về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Điển hình tiết kiệm năng lượng
Nghị định số: 81/2015/NĐ-CP Về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.

Danh Mục

Thời tiết

21oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:00:00
ngày 2015-11-30