Điện lực Gia Viễn
Phối hợp cùng các đơn vị đóng điện xuất tuyến lộ 371, 373 E23.14 Gián Khẩu (Trạm 110kV Gián Khẩu)
Điển hình tiết kiệm năng lượng
Điện lực Gia Viễn Phối hợp cùng các đơn vị đóng điện xuất tuyến lộ 371, 373 E23.14 Gián Khẩu (Trạm 110kV Gián Khẩu) Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.
Danh Mục

Thời tiết

16oC

Độ ẩm: 82%

Tốc độ gió: 22km/h

Cập nhật lúc 18:30:00
ngày 2015-01-30