Điện lực Hoa Lư với công tác vệ sinh lao động Điển hình tiết kiệm năng lượng
Thực hiện chủ trương chung của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Ninh Bình trong việc chọn năm 2014 là "Năm văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động" với mục tiêu "Nghiêm minh và điển hình". Ngay từ đầu năm 2014, Điện lực Hoa Lư đã lên kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lưới điện, vệ sinh khu vực làm việc nhằm nâng cao độ tin cậy cấp điện phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện. Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.
Danh Mục

Thời tiết

34oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 9km/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2014-07-29