Lễ ký kết thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh, an toàn giữa công an tỉnh Ninh Bình và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình Điển hình tiết kiệm năng lượng
Lễ ký kết thực hiện quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh, an toàn giữa công an tỉnh Ninh Bình và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.

Danh MụcThời tiết

21oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:00:00
ngày 2015-10-10