PC Ninh Bình sẵn sàng với kế hoạch giảm thiểu vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp PC Ninh Bình tổ chức ra mắt và gặp mặt Hội CCB nhân kỷ 76 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2020)
Với kế hoạch giảm thiểu công trình, nhà ở cố định vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, các điểm khoảng cách pha-đất không đạt của EVNNPC, Công ty Điện lực Ninh Bình chủ động xây dựng kế hoạch năm 2021 để giao chỉ tiêu giảm thiểu vi phạm hành lang, vi phạm pha đất đối với các đơn vị trực thuộc Diễn ra vào chiều ngày 21/12/2020 tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình với sự tham gia của Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty và 42 thành viên Hội cựu chiến binh (CCB) Công ty.

Quyết định số: 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương " Về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện" Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
Quyết định số: 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương " Về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện" Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
Danh Mục