Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình Tổ chức bồi huấn, huấn luyện công tác An toàn – Vệ sinh lao động năm 2014 cho đội ngũ KTVAT chuyên trách Điển hình tiết kiệm năng lượng
Tổ chức bồi huấn, huấn luyện công tác An toàn – Vệ sinh lao động năm 2014 cho đội ngũ KTVAT chuyên trách tại PC Ninh Bình Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.
Danh Mục

Thời tiết

22oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4km/h

Cập nhật lúc 00:30:00
ngày 2014-10-22