Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình mở lớp tập huấn sử dụng và vận hành phần mềm quản lý kỹ thuật lưới điện (PMIS) Điển hình tiết kiệm năng lượng
Công ty TNHH một thành viên Điện lực Ninh Bình mở lớp tập huấn sử dụng và vận hành phần mềm quản lý kỹ thuật lưới điện (PMIS) Trong công cuộc đấu tranh biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng đóng vai trò to lớn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực toàn cầu. Đã có rất nhiều mô hình điển hình về tiết kiệm năng lượng từ các hộ gia đình tư nhân đến công trình nhà ở tư nhân công cộng. Sau đây cũng là một ví dụ điển hình về nhà ở tiết kiệm năng lượng ở một khu phố Morrisania - New York.
Danh Mục

Thời tiết

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4km/h

Cập nhật lúc 20:00:00
ngày 2014-09-02